Med afsæt i din situation og involvering i dine udfordringer videreudvikler jeg ledere og medarbejdere, så I bliver bedre til at udnytte jeres ressourcer og bliver mere effektive i interpersonel kommunikation og samarbejde.

Når du vil forandre og udvikle din organisation og ser en fordel i at anvende en objektiv person, der kan se udfordringerne udefra og med respekt for organisationen har en kreativ og anvendelsesorienteret tilgang til opgaverne.

h1 consult rådgiver ledere på alle niveauer, både på det ledelsesmæssige og på det personlige plan. Med udgangspunkt i mål og ressourcer designer jeg processer og fastholder aftaler, så resultater opnås.

En væsentlig del af opgaven består i at skabe fælles forståelse i ledergruppen eller bestyrelsen for det strategiske grundlag og sikre at relevante indsatser iværksættes samt at følge op på, at resultaterne opnås.

h1 consult Hvedevænget 35, 6600 Vejen helle.nielsen@h1consult.dk 22 45 05 71